BLOGI

5.4.2017

Virtuaalitodellisuus osaksi kokonaisuutta

Virtuaalitodellisuuden (VR) sekä lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisut ovat yleistyneet viime vuosina uusien laitteiden sekä tekniikoiden kehittymisen myötä. Samalla isot toimijat ovat ottaneet näitä teknologioita mukaan ekosysteemeihinsä. Monet ovat varmasti kuulleet kuluttajille suunnatusta Pokémon Go -pelistä, joka levisi nopeasti ympäri maailmaa. Kyseisessä pelissä hyödynnetään AR -tekniikkaa saalistettaessa Pokémoneja. Yritysliiketoiminnassa erilaiset virtuaaliset tuote-esittelyt, tuotekonfiguraattorit sekä koulutusratkaisut ovat kasvattaneet suosiotaan.

Usein virtuaalitodellisuuden ratkaisut jäävät yksittäisiksi ja irrallisiksi toteutuksiksi, joita esitellään messuilla, mutta ne eivät ole yhteydessä yrityksen muuhun digitaaliseen kokonaisuuteen. Näiden sovellusten tulisi kuitenkin olla samanlainen käyttöliittymä yrityksen palveluihin kuin minkä tahansa muunkin kanavan – verkkosivuston, verkkokaupan tai mobiilisovelluksen. Palvelukokonaisuuden ei tulisi katketa yksittäiseen virtuaalitodellisuuden ratkaisuun.

Messuilla käytettävästä virtuaalisesta tuotekonfikuraattorista voidaan lähettää automaattisesti tiedot asiakkaan valitsemasta kokonaisuudesta esimerkiksi CRM järjestelmään jatkotoimenpiteitä varten. Samalla voidaan lähettää virtuaalisesti rakennetun tuotekokoonpanon tarkemmat tiedot sekä sekä hinta asiakkaalle. Virtuaalisesta koulutussovelluksesta saadaan koulutettavalle palautteena esimerkiksi video sekä kirjallinen arvio.

Mielestämme suurin hyöty saavutetaan kun yrityksen digitaaliset työkalut yhdistetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi eikä uusien tekniikoiden kohdalla kannata tehdä poikkeusta. Tietojen käsittely tehostuu ja niistä saadaan parempi hyöty kun sovellukset keskustelevat keskenään.

Missä toiminnoissa teidän yrityksessänne voisi hyödyntää virtuaalitodellisuutta?